Положення-2020 (старе)

▸ STATUT OF THE COMPETITION (english)
▸ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА (русский)

 ПОЛОЖЕННЯ про проведення 
VIІI Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах
«Арт-Домінанта» (…-… червня 2020 р., Харків, Україна)
Міністерство культури, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Благодійний фонд «Харківські асамблеї»
Харківське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
При підтримці:
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
Департаменту культури Харківської міської ради

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дане Положення визначає порядок проведення VІIІ-го Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (далі по тексту – Конкурс), який відбуватиметься з … по … червня  2020 року у дистанційному режимі.
Для участі у Конкурсі необхідно подати до … 2020 року включно онлайн-заявку на сайті http://artdominanta.com
1.2. Мета Конкурсу – сприяти розвитку та популяризації виконавського мистецтва на народних інструментах та зміцненню культурних і дружніх зв’язків між музикантами різних країн світу.
1.3. Засновником Конкурсу є Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
1.4. Організатором Конкурсу є Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Благодійній фонд «Харківські асамблеї», Харківське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки.
1.5. Завдання Конкурсу – виявлення та підтримка талановитих музикантів, підвищення рівня професійної майстерності виконавців, педагогів, концертмейстерів і створення умов для обміну педагогічним i виконавським досвідом.
1.6. До участі у Конкурсі запрошуються українські та зарубіжні виконавці:
— учні шкіл естетичного виховання (ДМШ, ДШМ, ССМШІ, Палаци культури тощо);
— студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (музичні училища, коледжі культури і мистецтв, училища культури, педагогічні училища тощо);
— студенти музично-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— студенти, аспіранти, асистенти-стажисти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— викладачі навчальних закладів культури і мистецтв.
1.7. Програма Конкурсу – це сукупність культурно-мистецьких заходів: конкурсних прослуховувань, концертів, майстер-класів, творчих зустрічей.
1.8. Конкурсні прослуховування, концертні заходи, майстер-класи відбуватимуться на базі кількох навчальних закладів і установ Харкова: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, КПСМНЗ «ДМШ №5 імені М. А. Римського-Корсакова», КПСМНЗ «ДМШ №13 імені М. Т. Коляди, КПСМНЗ «ДШМ №4 імені М. Д. Леонтовича», Харківська обласна філармонія.
1.9. Вік учасників визначається на … червня 2020 року.
1.10. У разі розбіжностей тексту Положення з його перекладами на іноземні мови основним текстом вважається Положення українською мовою.
1.11. Беручи участь у Конкурсі, Учасник (соліст/ансамбль/оркестр) надає Організатору/Оргкомітету Конкурсу право отримувати, обробляти, зберігати, використовувати, поширювати надану ним (Учасником) інформацію.

 2. ОРГАНІЗАТОРИ 
2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу формується Оргкомітет (далі по тексту – Оргкомітет), в який входять представники організаторів та засновників Конкурсу, діячі культури і мистецтв, представники органів виконавчої влади, творчих спілок, громадських організацій.
2.2. Оргкомітет щорічно визначає місце і термін проведення заходів Конкурсу, затверджує його програму, узгоджує творчу й дизайнерську концепцію проведення, символіку та атрибутику Конкурсу.
2.3. Оргкомітет Конкурсу:
— формує склад журі, визначає умови, порядок організації та проведення Конкурсу;
— співпрацює з питань проведення Конкурсу з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (за їх згодою);
— забезпечує проведення заходів в рамках Конкурсу;
— здійснює попередній розгляд поданих для участі в Конкурсі заявок;
— визначає перелік запрошених гостей Конкурсу;
— здійснює поточну взаємодію з учасниками Конкурсу з організаційних питань;
— офіційно оприлюднює інформацію про проведення Конкурсу;
— розробляє і затверджує програму проведення Конкурсу;
— забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації.
2.4. Загальну творчу концепцію Конкурсу визначає директор, якого призначає Оргкомітет.

 3. НОМІНАЦІЇ 
Конкурс проводиться за наступними номінаціями:
3.1. СОЛІСТИ:
«Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Бандура вокальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали».
3.2. АНСАМБЛІ:
«Інструментальні ансамблі», «Вокально-інструментальні ансамблі»
Кількісний склад ансамблів:
А – до 3 учасників, В – від 4 до 8 учасників, С – від 9 учасників.
До складу ансамблів можуть входити виконавці, які грають на духових, струнно-смичкових, ударних інструментах, фортепіано тощо. У І-й віковій категорії в ансамблях від 9  учасників дозволяється участь одного викладача або ілюстратора, не враховуючи концертмейстера.
3.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
Колективи різних складів до 50 учасників. 
Дозволяється участь ілюстраторів – не більше 20% від загальної кількості складу колективу. Вік ілюстраторів не враховується при визначенні вікової категорії.

 4. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
4.1. СОЛІСТИ (І — VI категорії грають в один тур)
І категорія – учні шкіл естетичного виховання  (до 9 років включно)
два різнохарактерних (або різножанрових) твори (тривалість виступу – не більше 6 хвилин)
ІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 10 до 12 років)
два різнохарактерних твори (не більше 8 хвилин)
ІІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 13 до 15 років)
два різнохарактерних твори (не більше 10 хвилин)
IV категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VІ категорія – студенти муз-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)

VІІ категорія (два тури) – студенти, аспіранти, асистенти-стажисти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
І тур (не більше 20 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян»:
— Поліфонічний цикл з фугою
— Оригінальний твір великої форми
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Твір великої форми
— Два різнохарактерних вокальних твори
Для номінацій «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший народний інструмент»:
— Твір великої форми
— Твір за вибором 
ІІ тур (не більше 15 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший народний інструмент»:
— Твір за вибором 
— Віртуозний твір або обробка народної мелодії віртуозного характеру
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Інструментальний твір за вибором
— Два різнохарактерних вокальних твори
Студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації мають право подавати заявку на участь у Конкурсі в VI або в VІІ категорію.

4.2. АНСАМБЛІ:
І категорія – учні шкіл естетичного виховання
два різнохарактерних твори (тривалість виступу – не більше 10 хвилин)
ІІ категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІІI категорія (змішана) – учні та викладачі, студенти та викладачі тощо
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІV категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VI категорія – студенти, аспіранти спец. музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два-три різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
4.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
І категорія – оркестри/капели шкіл естетичного виховання
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(тривалість виступу – не більше 12 хвилин)
ІІ категорія (змішана)  – оркестри/капели палаців культури
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 12 хвилин)
ІІІ категорія – оркестри/капели ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 15 хвилин)
ІV категорія – оркестри/капели муз.-пед. факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 15 хвилин)
V категорія – оркестри/капели спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 15 хвилин)

 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
5.1. Для солістів VII-ої категорії Конкурс проходить в два тури. Для всіх інших учасників Конкурс проходить в один тур.
5.2. Конкурсні виступи солістів VII-ої категорії оцінюються за 25-бальною системою. До участі у другому турі будуть допущені учасники, які одержали не менше 18 балів. Переможців в VII-ій категорії буде визначено за сумою балів набраних у двох турах. Переможців в усіх інших номінаціях та вікових категоріях буде визначено на засіданнях журі шляхом обговорення та відкритого голосування по кожному учаснику (солісту/ансамблю/оркестру).
5.3. Порядок виступів учасників визначається Оргкомітетом.
5.4. Конкурсні прослуховування проводяться публічно, оцінюються окремо за номінаціями та віковими категоріями строго за розкладом Конкурсу. 
5.5. Перенесення конкурсного виступу Учасника (соліста/ансамблю/оркестру) можливе у виключних випадках після узгодження з Оргкомітетом тільки у межах конкурсного дня. Перенесення конкурсного виступу Учасника (соліста/ансамблю/оркестру) на інший конкурсний день — заборонено.
5.6.  Виконання конкурсної програми по нотах дозволяється тільки для ансамблів і оркестрів. Солісти виконують конкурсну програму напам’ять.
5.7. У рамках проведення Конкурсу проводяться концерти, майстер-класи, творчі зустрічі за участю провідних педагогів, виконавців, діячів культури та мистецтв.
5.8. Детальний розклад конкурсних прослуховувань, зокрема,час, місце проведення (адреса, як і чим дістатися), порядок виступів конкурсантів (солістів/ансамблів/оркестрів) по кожній номінації та віковій категорії, буде опубліковано на сайті та на інформаційних ресурсах Конкурсу (Facebook, Instagram) після завершення терміну подачі заявок та не пізніше ніж за три тижні до початку Конкурсу.
5.9. Програма Конкурсу

 6. ФІНАНСОВІ УМОВИ 
6.1. Фінансування Конкурсу проводиться за рахунок добровільних і спонсорських пожертвувань, безповоротної фінансової підтримки, не забороненої чинним законодавством України.  
6.2. Оплата всіх витрат, пов’язаних з перебуванням на Конкурсі солістів, колективів, керівників і супроводжуючих осіб (проїзд, харчування, проживання) здійснюється за рахунок направляючої організації або за власний рахунок (див. адреси, контакти хостелів, отелей).

 7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
7.1. Для участі у Конкурсі необхідно до … 2020 р. включно подати онлайн-заявку на сайті http://artdominanta.com (меню — Подати заявку). 
7.2. Після отримання заявки Оргкомітет Конкурсу надішле на електронну адресу Учасника лист-підтвердження про отримання заявки. Увага! Якщо Учасник не отримав протягом двох-трьох діб лист-підтвердження про отримання заявки, прохання зв’язатись з Оргкомітетом по телефону або написати на e-mail info@artdominanta.com (див. п. 10 Контакти).
7.3. 
Обов’язковою умовою для участі у Конкурсі є вступний благодійний внесок, який необхідно оплатити до 1 березня 2020 р. включно. 
7.4. Благодійний вступний внесок вноситься на рахунок БФ «Харківські асамблеї». Одразу після сплати благодійного внеску необхідно обов’язково надіслати копію платіжного документу (фото, сканер) на електронну адресу info@artdominanta.com
7.5. Реєстрація триватиме протягом усіх конкурсних днів з 09:00 до 18:00 за місцем проведення. При собі необхідно мати документ (паспорт або студентський квиток чи свідоцтво про народження), що засвідчує Вашу особу.
Детальний розклад конкурсних прослуховувань, зокрема,час, місце проведення (адреса, як і чим дістатися), порядок виступів конкурсантів (солістів/ансамблів/оркестрів) по кожній номінації та віковій категорії, буде опубліковано на сайті та на сторінці у Facebook після завершення терміну подачі заявок та не пізніше ніж за три тижні до початку Конкурсу. 

 8. ЖУРІ 
8.1. Оцінювання виступів конкурсантів та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого входять українські та зарубіжні діячі культури і мистецтв, відомі музиканти, педагоги, лауреати національних і міжнародних конкурсів.
8.2. Рішення журі приймаються на засіданнях і оформлюються протоколами.
8.3. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.4. Журі має право:
— ділити премії та призові місця між кількома учасниками;
— присуджувати не всі призові місця;
— відзначати конкурсантів дипломами за виконання окремих творів;
— відзначати дипломами окремих викладачів, керівників, концертмейстерів за високий рівень педагогічної та виконавської майстерності;
— зупиняти виконання програми при порушеннях регламенту Конкурсу.
8.5. При оцінюванні виступів учасників журі керується наступними критеріями:
— «художній»: виразність виконання (агогіка, динаміка, темп, ритм, фразування, інтонування тощо), дотримання стилістичних та жанрових особливостей виконуваного твору, вміння вибудувати форму твору, розкрити його образ, характер;
— «технічний»: чистота звуковидобування, інтонації, знання нотного тексту, володіння штрихами,  моторні характеристики;
— «концертний»: репертуар (складність, оригінальність, відповідність віковим та індивідуальним особливостям учасника та програмним вимогам), сценічна культура.

 9. НАГОРОДИ 
9.1. За підсумками Конкурсу, переможцям, які зайняли І, ІІ, ІІІ місце вручається Диплом та присуджується звання лауреата міжнародного конкурсу; виконавцям, які зайняли ІV та V місце вручається Диплом та присуджується звання дипломанта міжнародного конкурсу; інші конкурсанти отримають Диплом за участь.
9.2. Усі учасники отримають буклет, пам’ятні призи, сувенірну продукцію Конкурсу. 
9.3. У дипломах вказуються: прізвище та ім’я конкурсанта, викладача, керівника, концертмейстера, повна назва ансамблю/оркестру, прізвище та ім’я учасників ансамблю, навчальний заклад (регіон), номінація, вікова категорія.
9.4. Державні, громадські, благодійні організації, творчі спілки, засоби масової інформації, приватні особи за погодженням з Оргкомітетом і журі Конкурсу можуть засновувати спеціальні заохочувальні призи, грошові премії та відзнаки для конкурсантів.

 10. КОНТАКТИ 
E-mail: info@artdominanta.com
Сторінка Facebook:https://www.facebook.com/artdominanta/
Instagram: https://www.instagram.com/artdominanta/
Офіціний канал Конкурсу в YouTube 
Телефони (Viber):
✆ +38(050) 605-20-69
✆ +38(050) 593-85-89