Jury Art-Dominanta 2022

Журі X Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (03.04. — 17.04.2022)
Більше 20 членів журі: Україна (Харків, Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Тернопіль), Австралія, Білорусь, Естонія, Канада, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словаччина, Угорщина, Швеція…

Jury X International Folk Instruments Performers Competition «Art-Dominanta»
(03.04. — 17.04.2022)

More than 20 members of the jury: Ukraine (Kharkiv, Dnipro, Kyiv, Lviv, Odessa, Poltava, Ternopil), Australia, Belarus, Canada, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary, Sweden…