Результати Арт-Домінанта-2021 | Results of Art-Dominanta-2021

🔴 Результати Арт-Домінанта-2021:
393 соліста, 60 ансамблів, 12 оркестрів, 6 кліпів, 25 членів журі.
✅ Географія Конкурсу: Україна, Австралія, Білорусь, Естонія, Казахстан, Канада, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, РФ, Словаччина, Угорщина, Швеція.
✅ Нові номінації: «Музичний відеокліп», «Каннель», «Кокле», «Думбира».

Cолісти 
Ансамблі
Оркестри
Музичний відеокліп (результати – 18.04.2021)

————♪————
🔴 Results of Art-Dominanta-2021:
393 soloists, 60 ensembles, 12 orchestras, 6 videoclips, 25 members of the jury.
✅ The Geography of Competition: Ukraine, Australia, Belarus, Canada, Estonia, Kazakhstan, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, Slovakia, Hungary, Sweden.
✅ New nominations: «Music Video Clip», «Kannel», «Kokle», «Bashkir Dumbyra».

Soloists
Ensembles
Orchestras
Music Video Clip