Результати

Результати Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (2013 — 2024)
Results International Folk Instruments Performers Competition «Art-Dominanta» (2013-2021)

2013 Результати / Results

2014 Результати / Results

2015 Результати / Results

2016 Результати / Results

2017 Результати / Results

2018 Результати / Results

2019 Резульати / Results

2020 Результати / Results

2021 Результати / Results

2023 Результати / Results

2024 Результати / Results