▸ STATUT OF THE COMPETITION (english)
▸ ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА (русский)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення
IX Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах
«Арт-Домінанта» (…-… квітня 2021 р., Харків, Україна)
Міністерство культури, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Благодійний фонд «Харківські асамблеї»
Харківське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
При підтримці:
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
Департаменту культури Харківської міської ради

Інформаційні ресурси конкурсу:  Сайт | Facebook | Instagram | YouTube

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дане Положення визначає порядок проведення IX-го Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (далі по тексту – Конкурс), який відбуватиметься з …  2021 року у дистанційному режимі.
1.2. Мета Конкурсу – сприяти розвитку та популяризації виконавського мистецтва на народних інструментах та зміцненню культурних і дружніх зв’язків між музикантами різних країн світу.
1.3. Засновником Конкурсу є Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

1.4. Організатором Конкурсу є Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Благодійній фонд «Харківські асамблеї», Харківське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки.
1.5. Завдання Конкурсу – виявлення та підтримка талановитих музикантів, підвищення рівня професійної майстерності виконавців, педагогів, концертмейстерів і створення умов для обміну педагогічним i виконавським досвідом.
1.6. До участі у Конкурсі запрошуються українські та зарубіжні виконавці:
— учні шкіл естетичного виховання (ДМШ, ДШМ, ССМШІ, Палаци культури тощо);
— студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (музичні училища, коледжі культури і мистецтв, училища культури, педагогічні училища тощо);
— студенти музично-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— студенти, аспіранти, асистенти-стажисти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— викладачі навчальних закладів культури і мистецтв.
1.7. Програма Конкурсу – це сукупність культурно-мистецьких заходів: конкурсних прослуховувань, концертів, майстер-класів, творчих зустрічей.

1.8. Вік учасників визначається на …___ 2021 року.
1.9. У разі розбіжностей тексту Положення з його перекладами на іноземні мови основним текстом вважається Положення українською мовою.
1.10. Беручи участь у Конкурсі, Учасник (соліст/ансамбль/оркестр) надає Організатору/Оргкомітету Конкурсу право отримувати, обробляти, зберігати, використовувати, поширювати надану ним (Учасником) інформацію.

 2. ОРГАНІЗАТОРИ 
2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу формується Оргкомітет (далі по тексту – Оргкомітет), в який входять представники організаторів та засновників Конкурсу, діячі культури і мистецтв, представники органів виконавчої влади, творчих спілок, громадських організацій.

2.2. Оргкомітет щорічно визначає місце і термін проведення заходів Конкурсу, затверджує його програму, узгоджує творчу й дизайнерську концепцію проведення, символіку та атрибутику Конкурсу.
2.3. Оргкомітет Конкурсу:
— формує склад журі, визначає умови, порядок організації та проведення Конкурсу;
— співпрацює з питань проведення Конкурсу з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (за їх згодою);
— забезпечує проведення заходів в рамках Конкурсу;
— здійснює попередній розгляд поданих для участі в Конкурсі заявок;
— визначає перелік запрошених гостей Конкурсу;
— здійснює поточну взаємодію з учасниками Конкурсу з організаційних питань;
— офіційно оприлюднює інформацію про проведення Конкурсу;
— розробляє і затверджує програму проведення Конкурсу;
— забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації.
2.4. Загальну творчу концепцію Конкурсу визначає директор, якого призначає Оргкомітет.

 3. НОМІНАЦІЇ 
Конкурс проводиться за наступними номінаціями:
3.1. СОЛІСТИ:
«Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Бандура вокальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали».

3.2.
АНСАМБЛІ:
«Інструментальні ансамблі», «Вокально-інструментальні ансамблі»
Кількісний склад ансамблів:
А – до 3 учасників, В – від 4 до 8 учасників, С – від 9 учасників.
До складу ансамблів можуть входити виконавці, які грають на духових, струнно-смичкових, ударних інструментах, фортепіано тощо. У І-й віковій категорії в ансамблях від 9  учасників дозволяється участь одного викладача або ілюстратора, не враховуючи концертмейстера.

3.3.
ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
Колективи різних складів до 50 учасників.
Дозволяється участь ілюстраторів – не більше 20% від загальної кількості складу колективу. Вік ілюстраторів не враховується при визначенні вікової категорії.

 4. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
4.1. СОЛІСТИ (І — VI категорії грають в один тур)
І категорія – учні шкіл естетичного виховання  (до 9 років включно)
два різнохарактерних (або різножанрових) твори (тривалість виступу – не більше 6 хвилин)
ІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 10 до 12 років)
два різнохарактерних твори (не більше 8 хвилин)
ІІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 13 до 15 років)
два різнохарактерних твори (не більше 10 хвилин)
IV категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VІ категорія – студенти муз-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)

VІІ категорія (два тури) – студенти, аспіранти, асистенти-стажисти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
І тур (не більше 20 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян»:
— Поліфонічний цикл з фугою
— Оригінальний твір великої форми
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Твір великої форми
— Два різнохарактерних вокальних твори
Для номінацій «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали»:
Твір великої форми

— Твір за вибором
ІІ тур (не більше 15 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали»:
— Твір за вибором
— Віртуозний твір або обробка народної мелодії віртуозного характеру
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Інструментальний твір за вибором
— Два різнохарактерних вокальних твори
Студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації мають право подавати заявку на участь у Конкурсі в VI або в VІІ категорію.

4.2. АНСАМБЛІ:
І категорія – учні шкіл естетичного виховання
два різнохарактерних твори (тривалість виступу – не більше 10 хвилин)
ІІ категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІІI категорія (змішана) – учні та викладачі, студенти та викладачі тощо
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІV категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VI категорія – студенти, аспіранти спец. музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два-
три різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)

4.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
І категорія – оркестри/капели шкіл естетичного виховання
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(тривалість виступу – не більше 12 хвилин)
ІІ категорія (змішана)  – оркестри/капели палаців культури
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 12 хвилин)
ІІІ категорія – оркестри/капели ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 15 хвилин)
ІV категорія – оркестри/капели муз.-пед. факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 15 хвилин)
V категорія – оркестри/капели спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 15 хвилин)

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. До … лютого 2021 р. – прийом заявок та відеоматеріалів.
5.2.-…квітня 2021 р. – конкурсні прослуховування: усі відеозаписи учасників буде сформовано в плейлисти по номінаціях, вікових категоріях та опубліковано на YouTube каналі Art Dominanta. 
5.3. … квітня 2021 р. – результати конкурсу буде опубліковано на інформаційних ресурсах конкурсу (сайт, Facebook).
5.4. За результатами конкурсу лауреати перших премій в усіх номінаціях і вікових категоріях стають учасниками «Супер-Фіналу», де буде визначено володарів грошових премій: володаря «Гран-Прі», «Приза глядацьких симпатій» та ще кількох премій, які наберуть найбільшу кількість балів від членів журі.
5.5. … квітня 2021 р. – результати «Супер-Фіналу» з оцінками членів журі будуть опубліковані на інформаційних ресурсах конкурсу (сайт, Facebook).
5.6. …-… квітня 2021 р. – Дипломи будуть надіслані на електронну пошту учасників.
Увага! Для того, щоб отримувати оперативну інформацію, щодо проведення конкурсу, ми рекомендуємо усім учасникам або їх представникам підписатись на YouTube канал Art Dominanta, на якому будуть опубліковані відеозаписи усіх конкурсантів.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ «СУПЕР-ФІНАЛУ»
6.1. Призовий фонд «Супер-Фіналу» складає 10.000 гривень.
6.2.
За результатами конкурсу лауреати перших премій в усіх номінаціях і вікових категоріях потраплять до «Супер-Фіналу», де буде визначено володарів грошових премій: володаря «Гран-Прі», «Приза глядацьких симпатій» та ще кількох премій.

6.3. … квітня 2021 р. на YouTube каналі Art Dominanta буде сформовано у відкритому доступі плейлист «Супер-Фінал», у який буде включено лише один твір з конкурсної програми лауреатів перших премій, який визначать самі учасники та/або їх викладачі/керівники. Тобто, якщо, наприклад, учасниками супер-фіналістами стануть 15 учасників, то і плейлист буде сформовано з 15 відеозаписів творів, після оцінювання яких, будуть визначені володарі грошових премій.
6.4. Конкурсні відеозаписи у «Супер-Фіналі» буде оцінювати весь склад журі конкурсу (більше 20 членів журі) за 25-бальною системою. Два найвищих і два найнижчих бали не зараховуватимуться, а середній бал буде розраховано з решти балів.
6.5. Володарем «Гран-Прі» стане учасник (соліст/ансамбль), який отримає найбільшу кількість балів.
6.6. Володаря «Приза глядацьких симпатій» буде визначено серед відеозаписів учасників «Супер-Фіналу» за кількістю лайків на платформі YouTube з моменту завантаження відео (…-… квітня 2021 р.) до 12:00 / … ___ 2021 р. 
6.7. Результати «Супер-Фіналу» з оцінками членів журі будуть опубліковані …  2021 р. на інформаційних ресурсах конкурсу (сайт, Facebook).

7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА ВІДЕОЗАПИСУ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ
7.1. Для участі у Конкурсі необхідно до … лютого 2021 р. подати на сайті конкурсу http://artdominanta.com онлайн-заявку та посилання на відеозапис, який можна завантажити з Гугл Диску або іншого хмарного сховища (меню — Подати заявку).
7.2. Відеозапис конкурсної програми можна також надіслати на електронну пошту конкурсу info@artdominanta.com В таком разі прохання надсилати відеозапис одрзу після того, як Ви відправите онлайн-заявку. При надсиланні відеозапису у темі листа необхідно обов’язково вказати прізвище/ім’я конкурсанта (назву ансамблю), номінацію, категорію (приклад для солістів: Іваненко І., акордеон, 1 к.; приклад для ансамблів: Ансамбль «Експромт», «Інстр. ансамблі», 4 к.). У тілі листа необхідно написати: прізвище/ім’я конкурсанта (назву ансамблю), номінацію, категорію, ім’я/прізвище композитора, назва твору.
Приклад для солістів:
Іваненко Іван, акордеон, 1 к.
Й. С. Бах – Прелюдія
В. Фоменко – Тарантела
Приклад для ансамблів:
Ансамбль «Експромт», «Інстр. ансамблі», 4 к.
М. Скорик – Мелодія
А. П’яццолла – Танго
7.3. Після отримання заявки та відеозапису Оргкомітет Конкурсу надішле на електронну адресу Учасника лист-підтвердження про отримання заявки. Увага! Якщо Учасник не отримав протягом двох-трьох діб лист-підтвердження про отримання заявки, прохання зв’язатись з Оргкомітетом по телефону або написати на e-mail info@artdominanta.com (див. п. 12 Контакти).

8. ВИМОГИ ДО ВІДЕОЗАПИСУ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ (конкурсні вимоги – див. Положення, п. 4)
8.1. Якісний аматорський або професійний відеозапис має бути без монтажу та спецефектів та здійснений на одну статичну (нерухому) відеокамеру або смартфон. На відеозаписі повинно бути чітко видно: інструмент, руки та обличчя виконавця. Якщо запис конкурсного виступу здійснюється на смартфон, прохання зафіксувати його в горизонтальному положенні, а не у вертикальному. 
8.2. Кожен твір записується окремим файлом. Кожен відеофайл (або посилання на відеофайл) обов’язково повинен бути підписаний: прізвище/ім’я конкурсанта (назва ансамблю), номінація, категорія, прізвище композитора, назва твору. Приклад для солістів: Іваненко І., акордеон, 1 к., Бах – Прелюдія. Приклад для ансамблів: Ансамбль «Експромт», Інстр. анс., 4 к., П’яццолла – Танго.
8.3. Солісти VII-ої категорії повинні надіслати відеозапис конкурсної програми одразу двох турів. Переможців в VII-ій категорії буде визначено за сумою балів набраних у двох турах.
Увага! До участі в конкурсі приймаються відеоматеріали, які раніше НЕ публікувалися на платформі YouTube. Прохання також не надсилати відео, які були записані на тлі банерів інших конкурсів, фестивалей, концертів і т. п.

 9. ФІНАНСОВІ УМОВИ 
9.1. Фінансування Конкурсу проводиться за рахунок добровільних і спонсорських пожертвувань, безповоротної фінансової підтримки, не забороненої чинним законодавством України.

9.2. Обов’язковою умовою для участі у Конкурсі є вступний благодійний внесок, який необхідно оплатити до … 2021 р.
9.3. Благодійний вступний внесок вноситься на рахунок БФ «Харківські асамблеї». Реквізити, суму внеску та детальну інструкцію як оплатити буде надіслано після реєстрації онлайн-заявки на електронну пошту учасника. 
Одразу після сплати благодійного внеску необхідно обов’язково надіслати копію платіжного документу (фото, сканер) на електронну адресу info@artdominanta.com

 10. ЖУРІ 
10.1. Оцінювання виступів конкурсантів та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого входять українські та зарубіжні діячі культури і мистецтв, відомі музиканти, педагоги, лауреати національних і міжнародних конкурсів.
10.1. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
10.2. Журі має право:
— ділити премії та призові місця між кількома учасниками;
— присуджувати не всі призові місця;
— відзначати конкурсантів дипломами за виконання окремих творів;
— відзначати дипломами окремих викладачів, керівників, концертмейстерів за високий рівень педагогічної та виконавської майстерності;
— зупиняти виконання програми при порушеннях регламенту Конкурсу.
10.3. При оцінюванні виступів учасників журі керується наступними критеріями:
— «художній»: виразність виконання (агогіка, динаміка, темп, ритм, фразування, інтонування тощо), дотримання стилістичних та жанрових особливостей виконуваного твору, вміння вибудувати форму твору, розкрити його образ, характер;
— «технічний»: чистота звуковидобування, інтонації, знання нотного тексту, володіння штрихами,  моторні характеристики;
— «концертний»: репертуар (складність, оригінальність, відповідність віковим та індивідуальним особливостям учасника та програмним вимогам), сценічна культура.

 11. НАГОРОДИ 
11.1. За підсумками Конкурсу, володарю «Гран-Прі», а також переможцям, які зайняли І, ІІ, ІІІ місце вручається Диплом та присуджується звання лауреата міжнародного конкурсу; виконавцям, які зайняли ІV та V місце вручається Диплом та присуджується звання дипломанта міжнародного конкурсу; інші конкурсанти отримають Диплом за участь.
11.2. У дипломах вказуються: прізвище та ім’я конкурсанта, викладача, керівника, концертмейстера, повна назва ансамблю/оркестру, прізвище та ім’я учасників ансамблю, навчальний заклад (регіон), номінація, вікова категорія.
11.3. Державні, громадські, благодійні організації, творчі спілки, засоби масової інформації, приватні особи за погодженням з Оргкомітетом і журі Конкурсу можуть засновувати спеціальні заохочувальні призи, грошові премії та відзнаки для конкурсантів.

 12. КОНТАКТИ
E-mail: info@artdominanta.com

Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/artdominanta/
Instagram: https://www.instagram.com/artdominanta/
Офіціний канал Конкурсу в YouTube 
Телефони (Viber):
✆ +38(050) 605-20-69
✆ +38(050) 593-85-89

Ми у соціальних мережах