Положення

▸ REGULATIONS (english)
▸ ПОЛОЖЕНИЕ (русский)

Арт-Домінанта-2021 (online):
Час проведення: 4-18 квітня 2021 
Крайній термін подачі заявок: до 21 березня 2021 
Відкриття: 4 квітня 2021 
Конкурсні прослуховування:  5-7 квітня 2021
«Супер-Фінал»: 8-18 квітня 2021 
Майстер-класи: 8-18 квітня 2021 

  До 100-річчя Національної всеукраїнської музичної спілки (НВМС)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення
IX Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах
«Арт-Домінанта» (4 — 18 квітня 2021 р., Харків, Україна)
Міністерство культури та інформаційної  політики України
Міністерство освіти і науки України
Харківське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації
працівників культоосвітніх закладів (м. Харків)

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти (м. Київ)
При підтримці:
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
Департаменту культури Харківської міської ради

Інформаційні ресурси конкурсу:  Сайт | Facebook | YouTubeInstagram 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення визначає порядок проведення IX Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (далі по тексту – Конкурс), який відбуватиметься у дистанційному форматі з 4 по 18 квітня  2021 року.
1.2. Мета та завдання Конкурсу – збереження, розвиток і пропаганда кращих традицій української та зарубіжної виконавських і музично-педагогічних шкіл гри на народних інструментах; розширення та зміцнення культурних і дружніх зв’язків між музикантами різних країн світу; виявлення та підтримка талановитих музикантів; підвищення рівня професійної майстерності виконавців, педагогів, концертмейстерів; створення умов для обміну педагогічним i виконавським досвідом, знайомства з різними методиками викладання гри на народних інструментах.
1.3. До участі у Конкурсі запрошуються українські та зарубіжні виконавці (далі по тексту – Учасники):
— учні шкіл естетичного виховання (ДМШ, ДШМ, ССМШІ тощо);
— студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (музичні училища, коледжі культури і мистецтв тощо);
— студенти музично-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— студенти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— викладачі навчальних закладів культури і мистецтв.
1.4. Програма Конкурсу – це сукупність культурно-мистецьких заходів: конкурсних прослуховувань, концертів, майстер-класів, творчих зустрічей.

1.5. Вік Учасників визначається на 5 квітня 2021 року.
1.6. У разі розбіжностей тексту Положення з його перекладами на іноземні мови основним текстом вважається Положення українською мовою.
1.7. Відправляючи заявку на участь у Конкурсі, Учасник (соліст/ансамбль/оркестр) надає Організаційному комітету (далі по тексту – Оргкомітет) Конкурсу право отримувати, обробляти, зберігати, використовувати, поширювати надану ним інформацію.

 2. ОРГКОМІТЕТ 
2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу формується Оргкомітет, в який входять представники організаторів та засновників Конкурсу, діячі культури і мистецтв, представники органів виконавчої влади, творчих спілок, громадських організацій.

2.2. Оргкомітет щорічно визначає місце і термін проведення заходів Конкурсу, затверджує його програму, узгоджує творчу й дизайнерську концепцію проведення, символіку та атрибутику Конкурсу.
2.3. Оргкомітет Конкурсу:
— формує склад журі, визначає умови, порядок організації та проведення Конкурсу;
— співпрацює з питань проведення Конкурсу з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (за їх згодою);
— забезпечує проведення заходів в рамках Конкурсу;
— здійснює попередній розгляд поданих для участі в Конкурсі заявок;
— визначає перелік запрошених гостей Конкурсу;
— здійснює поточну взаємодію з Учасниками Конкурсу з організаційних питань;
— офіційно оприлюднює інформацію про проведення Конкурсу;
— розробляє і затверджує програму проведення Конкурсу;
— забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації.
2.4. Загальну творчу концепцію Конкурсу визначає директор, якого призначає Оргкомітет.

 3. НОМІНАЦІЇ 
Конкурс проводиться за наступними номінаціями:
3.1. СОЛІСТИ:
«Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Бандура вокальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший інструмент».
У Конкурсі можуть взяти участь виконавці на національних струнно-щипкових та духових інструментах: гуслі, каннель, кантеле, кокле, китайський гучжен, мандоліна, казахська домбра, молдовський (румунський) флуер, армянський дудук та інші національні інструменти.

3.2. АНСАМБЛІ:
«Інструментальні ансамблі», «Вокально-інструментальні ансамблі»
Кількісний склад ансамблів:
А – до 3 учасників, В – від 4 до 8 учасників, С – від 9 учасників.
До складу ансамблів можуть входити виконавці, які грають на духових, струнно-смичкових, ударних інструментах, фортепіано тощо. У І-й віковій категорії в ансамблях від 9  учасників дозволяється участь одного викладача або ілюстратора, не враховуючи концертмейстера.

3.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
Колективи різних складів до 50 учасників.
Дозволяється участь ілюстраторів – не більше 20% від загальної кількості складу колективу. Вік ілюстраторів не враховується при визначенні вікової категорії.

3.4. МУЗИЧНИЙ ВІДЕОКЛІП
Увага! Нова номінація! У даній номінації беруть участь виконавці на народних інструментах (солісти, ансамблі, оркестри) без обмежень у віці.

 4. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
4.1. СОЛІСТИ (І — VI категорії грають в один тур)
І категорія – учні шкіл естетичного виховання  (до 9 років включно)
два різнохарактерних (або різножанрових) твори (тривалість виступу – не більше 6 хвилин)
ІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 10 до 12 років)
два різнохарактерних твори (не більше 8 хвилин)
ІІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 13 до 15 років)
два різнохарактерних твори (не більше 10 хвилин)
IV категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VІ категорія – студенти муз-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)

VІІ категорія (грають у два тури) – студенти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
І тур (не більше 25 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян»:
— Поліфонічний цикл з фугою
— Оригінальний твір великої форми
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Твір великої форми
— Два різнохарактерних вокальних твори
Для номінацій «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший інструмент»:
Твір великої форми

— Твір за вибором
ІІ тур (не більше 15 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший інструмент»:
— Твір за вибором
— Віртуозний твір або обробка народної мелодії віртуозного характеру
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Інструментальний твір за вибором
— Два різнохарактерних вокальних твори
Студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації мають право подавати заявку на участь у Конкурсі в VI або в VІІ категорію.

4.2. АНСАМБЛІ:
І категорія – учні шкіл естетичного виховання
два різнохарактерних твори (не більше 10 хвилин)
ІІ категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІІI категорія (змішана) – учні та викладачі, студенти та викладачі тощо
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІV категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VI категорія – студенти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два-
три різнохарактерних твори (не більше 15 хвилин)

4.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
І категорія – оркестри/капели шкіл естетичного виховання
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 12 хвилин)
ІІ категорія (змішана) – оркестри/капели палаців культури
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 12 хвилин)

ІІІ категорія – оркестри/капели ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 15 хвилин)
ІV категорія – оркестри/капели муз.-пед. факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 15 хвилин)
V категорія – оркестри/капели спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 15 хвилин)

4.4. МУЗИЧНИЙ ВІДЕОКЛІП
Виконавці на народних інструментах без обмежень у віці (солісти, ансамблі, оркестри). Музичні відеокліпи, представлені на конкурс повинні потрапляти під один з критеріїв: «постановочний» або «концертний». Критерії оцінювання: режисерська, операторська робота, якість музичного виконання.
Вільна програма, музичний відеокліп із зображенням не нижче 1080р (не більше 5 хвилин)

 5. ЖУРІ 
5.1. Оцінювання виступів конкурсантів та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого входять українські та зарубіжні діячі культури і мистецтв, відомі музиканти, педагоги, лауреати національних і міжнародних конкурсів.
5.2. К
онкурсні виступи Учасників оцінюються за 25-бальною системою. Переможців у VII категорії буде визначено за сумою балів набраних у двох турах. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.4. Журі має право:
— ділити премії та призові місця між кількома учасниками;
— присуджувати не всі призові місця;
— відзначати конкурсантів дипломами за виконання окремих творів;
— відзначати дипломами окремих викладачів, керівників, концертмейстерів за високий рівень педагогічної та виконавської майстерності;
5.5. При оцінюванні виступів учасників журі керується наступними критеріями:
— «художній»: виразність виконання (агогіка, динаміка, темп, ритм, фразування, інтонування тощо), дотримання стилістичних та жанрових особливостей виконуваного твору, вміння вибудувати форму твору, розкрити його образ, характер;
— «технічний»: чистота звуковидобування, інтонації, знання нотного тексту, володіння штрихами,  моторні характеристики;
— «концертний»: репертуар (складність, оригінальність, відповідність віковим та індивідуальним особливостям учасника та програмним вимогам), сценічна культура.

6. ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
6.1. До 21 березня 2021 р. – прийом заявок та відеозаписів.
6.2. Конкурсні прослуховування, концертні заходи, майстер-класи відбуватимуться у дистанційному форматі на YouTube-каналі Art Dominanta:

— 4 квітня 2021 р. – відкриття Конкурсу. Концерт лауреатів і членів журі;
— 5-7 квітня 2021 р. – конкурсні прослуховування;
— 11 квітня 2021 р. – оголошення результатів Конкурсу (сайт, Facebook);
— 8-18 квітня 2021 р. – «Супер-Фінал» (див. п. 6);
— 8-18 квітня 2021 р. – майстер-класи, творчі зустрічі;

З 19 квітня 2021 р. – Дипломи можна завантажити на сайті (розділ – Результати / Результати-2021).
Слідкуйте за новинами на сайті. У Прогамі можливі зміни. 

6.3. Для солістів VII категорії конкурс проходить в два тури, для всіх інших Учасників Конкурс проходить в один тур. Конкурсні виступи Учасників оцінюються за 25-бальною системою. Переможців у VII категорії буде визначено за сумою балів набраних у двох турах.
6.4. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право використовувати та розповсюджувати аудіо, відео та фото матеріали Учасників без їх дозволу з метою розвитку Конкурсу та народно-інструментального мистецтва зокрема.

 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ «СУПЕР-ФІНАЛУ» 
7.1. За результатами Конкурсу на
YouTube каналі Art Dominanta буде сформовано плейліст «Супер-Фінал», у який буде включено по одному твору з конкурсної програми лауреатів перших премій усіх номінацій та вікових категорій, серед яких буде визначено володарів грошових премій: володаря «Приза глядацьких симпатій», «Гран-Прі» та ще кількох премій. Усі відеозаписи будуть завантажені окремими відеороліками на YouTube-канал Art Dominanta з відкритом доступом.
7.2. Володаря премії «Приз глядацьких симпатій» буде визначено за кількістю ПЕРЕГЛЯДІВ користувачів платформи YouTube. Голосування триватиме з моменту завантаження відеозаписів Учасників «Супер-Фіналу» (орієнтовно з 8-10 квітня) до 15:00 / 30 квітня 2021 р.
7.3. Володаря «Гран-прі» Конкурсу, а також володарів ще кількох грошових премій буде визначено серед претендентів,  що будуть рекомендовані членами журі Конкурсу. Претендентів на «Гран-прі» буде оцінювати весь склад журі Конкурсу за 25-бальною системою.  Результати «Супер-Фіналу» з оцінками членів журі будуть опубліковані 18 квітня 2021 р. на інформаційних ресурсах конкурсу (сайт, Facebook).

8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА ВИМОГИ ДО ВІДЕОЗАПИСУ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ
8.1. Для участі у Конкурсі необхідно до 21 березня 2021 р. подати на сайті Конкурсу http://artdominanta.com (розділ – Заявкa / Application) онлайн-заявку та посилання на відеозапис виконання конкурсної програми в YouTube.
При завантаженні відеозапису на YouTube-канал необхідно обов’язково встановити наступні параметри відео:
 доступ за посиланням
 відео НЕ для дітей 

8.2. Після отримання заявки Оргкомітет Конкурсу надішле на електронну адресу Кандидата лист-підтвердження про отримання заявки та реквізити для оплати благодійного внеску (див. п. 9). Увага! Якщо Учасник не отримав протягом двох-трьох діб лист-підтвердження про отримання заявки, прохання зв’язатись з Оргкомітетом по телефону або написати на e-mail Конкурсу info@artdominanta.com (див. п. 11 Контакти).
8.3. Виступи конкурсантів повинні бути записані спеціально для участі у IX Міжнародному конкурсі виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» і які раніше не були опубліковані у мережі Інтернет (YouTube, Facebook тощо).
8.4. Запис повинен бути здійснений на статичну (нерухому) відеокамеру або смартфон. Якщо запис конкурсного виступу здійснюється на смартфон, необхідно обов’язково зафіксувати його в горизонтальному положенні.
8.5. Відеозапис повинен бути хорошої якості (бажано не нижче 1080р), на якому повинно бути чітко видно: інструмент, руки та обличчя виконавця.  В ансамблевих номінаціях повинно бути чітко видно усіх учасників ансамблю.
8.6. Солісти VII категорії повинні надіслати посилання на відеозаписи конкурсної програми одразу двох турів.
8.7. Кожен твір записується окремим відеороліком.
У назві відео повина міститись наступна інформація: прізвище/ім’я конкурсанта (назва ансамблю), номінація, категорія, номер туру (для солістів 7 кат.), прізвище композитора, назва твору.
Приклад для солістів:
Іваненко Іван (акордеон, 7 к., І тур*) | Й. С. Бах – Концерт №5 фа мінор, І ч. 
* Номер туру (І тур або ІІ тур) пишуть тільки солісти 7 категорії (студенти консерваторій)
Приклад для ансамблів (оркестрів):
Ансамбль «Експромт» (інстр. анс., 4 к.) | А. П’яццолла – Танго 

В описі під кожним відео повинна міститись наступна інформація: програма, номер туру (для солістів 7 кат.), прізвище/ім’я конкурсанта (назва ансамблю, прізвище/ім’я виконавців, інструменти), викладач/керівник, концертмейстер, назва навчального закладу/організації, країна/населений пункт, назва Конкурсу, номінація, вікова категорія, посилання на сайт Конкурсу.
Приклад:
Й. С. Бах – Концерт №5 фа мінор, І частина  (І тур*)
Виконує Іваненко Іван
Викладач: Петренко П. П.
Концертмейстер: Василенко В. В.
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Україна, м. Київ
© IX Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта-2021» (Харків, Україна). Номінація «Акордеон», 7 категорія.
YouTube-канал Art Dominanta — https://bit.ly/31SqqKV
Сайт конкурсу —  http://artdominanta.com

* Номер туру (І тур або ІІ тур) пишуть тільки солісти 7 категорії (студенти консерваторій)
8.8. Увага! Організаційний комітет залишає за собою право не включати до конкурсних прослуховувань відеозаписи, які не відповідають вище зазначеним критеріям.


 9. НАГОРОДИ 
10.1. За підсумками Конкурсу, володарю «Гран-прі», а також переможцям, які зайняли І, ІІ, ІІІ місце вручається Диплом та присуджується звання лауреата міжнародного конкурсу; виконавцям, які зайняли ІV та V місце вручається Диплом та присуджується звання дипломанта міжнародного конкурсу; інші конкурсанти отримають Диплом за участь.
10.2. У дипломах вказуються: прізвище та ім’я конкурсанта, викладача, керівника, концертмейстера, повна назва ансамблю/оркестру, прізвище та ім’я учасників ансамблю, навчальний заклад (регіон), номінація, вікова категорія.
10.3. Переможці та Учасники Конкурсу отримають сувенірну та наградну продукцію Конкурсу: електронні дипломи, медалі, кубки, вінілові магніти: І місце — Кубок, магніти; ІІ та ІІІ місце — медалі, магніти; Дипломант, Учасник — магніти.
Сувенірна продукція надсилається «Новою поштою» на адресу, вказану Учасником у заявці (оплата за послуги «Нової пошти» проводиться за рахунок Учасника).
10.4. За результатами Конкурсу буде визначено володарів грошових премій: володар «Гран-прі» (5.000 гривень), кілька премій серед претендентів на «Гран-прі» (3.000 та 2.000 гривень) та володар «Приза глядацьких симпатій» (2.000 гривень). Державні, громадські, благодійні організації, творчі спілки, засоби масової інформації, приватні особи за погодженням з Оргкомітетом і журі Конкурсу можуть засновувати спеціальні заохочувальні призи, грошові премії та відзнаки для конкурсантів.

 11. КОНТАКТИ
E-mail: info@artdominanta.com

Facebook (сторінка): https://www.facebook.com/artdominanta/
Facebook (група): https://www.facebook.com/groups/artdominanta/
Instagram: 
https://www.instagram.com/artdominanta/
Telegram: https://t.me/artdominanta 
Офіціний канал Конкурсу в YouTube 

Телефони:
✆ +38(050) 605-20-69 (WhatsApp, Viber)
✆ +38(068) 30-77-400
✆ +38(050) 593-85-89