Положення

▸ REGULATIONS (english)
▸ ПОЛОЖЕНИЕ (русский)

Арт-Домінанта-2022:
Час проведення: … — … квітня 2022 
Крайній термін подачі заявок: до …  2022 
Відкриття: …  2022 
Конкурсні прослуховування:  … — … 2022
«Суперфінал»: … — …  2022 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення
X Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах
«Арт-Домінанта» (…  — … 2022 р., Харків, Україна)
Міністерство культури та інформаційної  політики України
Міністерство освіти і науки України
Харківське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації
працівників культоосвітніх закладів (м. Харків)

Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти (м. Київ)
При підтримці:
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
Департаменту культури Харківської міської ради

Інформаційні ресурси конкурсу:  Сайт | Facebook | YouTubeInstagram 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення визначає порядок проведення X Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (далі по тексту – Конкурс), який відбуватиметься у дистанційному форматі з … по … квітня  2022 року.
1.2. Мета та завдання Конкурсу – збереження, розвиток і пропаганда кращих традицій української та зарубіжної виконавських і музично-педагогічних шкіл гри на народних інструментах; розширення та зміцнення культурних і дружніх зв’язків між музикантами різних країн світу; виявлення та підтримка талановитих музикантів; підвищення рівня професійної майстерності виконавців, педагогів, концертмейстерів; створення умов для обміну педагогічним i виконавським досвідом, знайомства з різними методиками викладання гри на народних інструментах.
1.3. До участі у Конкурсі запрошуються українські та зарубіжні виконавці (далі по тексту – Учасники):
— учні шкіл естетичного виховання (ДМШ, ДШМ, ССМШІ тощо);
— студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (музичні училища, коледжі культури і мистецтв тощо);
— студенти музично-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— студенти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації;
— викладачі навчальних закладів культури і мистецтв.
1.4. Програма Конкурсу – це сукупність культурно-мистецьких заходів: конкурсних прослуховувань, концертів, майстер-класів, творчих зустрічей.

1.5. Вік Учасників визначається на … 2022 року.
1.6. У разі розбіжностей тексту Положення з його перекладами на іноземні мови основним текстом вважається Положення українською мовою.
1.7. Відправляючи заявку на участь у Конкурсі, Учасник (соліст/ансамбль/оркестр) надає Організаційному комітету (далі по тексту – Оргкомітет) Конкурсу право отримувати, обробляти, зберігати, використовувати, поширювати надану ним інформацію.

 2. ОРГКОМІТЕТ 
2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу формується Оргкомітет, в який входять представники організаторів та засновників Конкурсу, діячі культури і мистецтв, представники органів виконавчої влади, творчих спілок, громадських організацій.

2.2. Оргкомітет щорічно визначає місце і термін проведення заходів Конкурсу, затверджує його програму, узгоджує творчу й дизайнерську концепцію проведення, символіку та атрибутику Конкурсу.
2.3. Оргкомітет Конкурсу:
— формує склад журі, визначає умови, порядок організації та проведення Конкурсу;
— співпрацює з питань проведення Конкурсу з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами (за їх згодою);
— забезпечує проведення заходів в рамках Конкурсу;
— здійснює попередній розгляд поданих для участі в Конкурсі заявок;
— визначає перелік запрошених гостей Конкурсу;
— здійснює поточну взаємодію з Учасниками Конкурсу з організаційних питань;
— офіційно оприлюднює інформацію про проведення Конкурсу;
— розробляє і затверджує програму проведення Конкурсу;
— забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової інформації.
2.4. Загальну творчу концепцію Конкурсу визначає директор, якого призначає Оргкомітет.

 3. НОМІНАЦІЇ 
Конкурс проводиться за наступними номінаціями:
3.1. СОЛІСТИ:
«Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Бандура вокальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший інструмент».
У Конкурсі можуть взяти участь виконавці на національних струнно-щипкових та духових інструментах: гуслі, каннель, кантеле, кокле, китайський гучжен, мандоліна, казахська домбра, молдовський (румунський) флуер, армянський дудук та інші національні інструменти.

3.2. АНСАМБЛІ:
«Інструментальні ансамблі», «Вокально-інструментальні ансамблі»
Кількісний склад ансамблів:
А – до 3 учасників, В – від 4 до 8 учасників, С – від 9 учасників.
До складу ансамблів можуть входити виконавці, які грають на духових, струнно-смичкових, ударних інструментах, фортепіано тощо. У І-й віковій категорії в ансамблях від 9  учасників дозволяється участь одного викладача або ілюстратора, не враховуючи концертмейстера.

3.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
Колективи різних складів до 50 учасників.
Дозволяється участь ілюстраторів – не більше 20% від загальної кількості складу колективу. Вік ілюстраторів не враховується при визначенні вікової категорії.

3.4. МУЗИЧНИЙ ВІДЕОКЛІП
Увага! Нова номінація! У даній номінації беруть участь виконавці на народних інструментах (солісти, ансамблі, оркестри) без обмежень у віці.

 4. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
4.1. СОЛІСТИ (І — VI категорії грають в один тур)
І категорія – учні шкіл естетичного виховання  (до 9 років включно)
два різнохарактерних (або різножанрових) твори (тривалість виступу – не більше 6 хвилин)
ІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 10 до 12 років)
два різнохарактерних твори (не більше 8 хвилин)
ІІІ категорія – учні шкіл естетичного виховання (від 13 до 15 років)
два різнохарактерних твори (не більше 10 хвилин)
IV категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VІ категорія – студенти муз-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)

VІІ категорія (грають у два тури) – студенти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
І тур (не більше 25 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян»:
— Поліфонічний цикл з фугою
— Оригінальний твір великої форми
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Твір великої форми
— Два різнохарактерних вокальних твори
Для номінацій «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший інструмент»:
Твір великої форми

— Твір за вибором
ІІ тур (не більше 15 хвилин)
Для номінацій «Акордеон», «Баян», «Бандура інструментальна», «Балалайка», «Домра», «Гітара», «Канклес», «Сопілка», «Цимбали», «Інший інструмент»:
— Твір за вибором
— Віртуозний твір або обробка народної мелодії віртуозного характеру
Для номінації «Бандура вокальна»:
— Інструментальний твір за вибором
— Два різнохарактерних вокальних твори
Студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації мають право подавати заявку на участь у Конкурсі в VI або в VІІ категорію.

4.2. АНСАМБЛІ:
І категорія – учні шкіл естетичного виховання
два різнохарактерних твори (не більше 10 хвилин)
ІІ категорія – викладачі навчальних закладів культури і мистецтв
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІІI категорія (змішана) – учні та викладачі, студенти та викладачі тощо
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
ІV категорія – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
V категорія – студенти муз.-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два різнохарактерних твори (не більше 12 хвилин)
VI категорія – студенти спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
два-
три різнохарактерних твори (не більше 15 хвилин)

4.3. ОРКЕСТРИ, КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ:
І категорія – оркестри/капели шкіл естетичного виховання
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 12 хвилин)
ІІ категорія (змішана) – оркестри/капели палаців культури
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом)
(не більше 12 хвилин)

ІІІ категорія – оркестри/капели ВНЗ І-ІІ рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 15 хвилин)
ІV категорія – оркестри/капели муз.-пед. факультетів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 15 хвилин)
V категорія – оркестри/капели спеціалізованих музичних ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
різнохарактерна програма (не більше однієї п’єси з солістом) (не більше 15 хвилин)

4.4. МУЗИЧНИЙ ВІДЕОКЛІП
Виконавці на народних інструментах без обмежень у віці (солісти, ансамблі, оркестри). Музичні відеокліпи, представлені на конкурс повинні потрапляти під один з критеріїв: «постановочний» або «концертний». Критерії оцінювання: режисерська, операторська робота, якість музичного виконання.
Вільна програма, музичний відеокліп із зображенням не нижче 1080р (не більше 5 хвилин)

 5. ЖУРІ 
5.1. Оцінювання виступів конкурсантів та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого входять українські та зарубіжні діячі культури і мистецтв, відомі музиканти, педагоги, лауреати національних і міжнародних конкурсів.
5.2. К
онкурсні виступи Учасників оцінюються за 25-бальною системою. Переможців у VII категорії буде визначено за сумою балів набраних у двох турах. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.4. Журі має право:
— ділити премії та призові місця між кількома учасниками;
— присуджувати не всі призові місця;
— відзначати конкурсантів дипломами за виконання окремих творів;
— відзначати дипломами окремих викладачів, керівників, концертмейстерів за високий рівень педагогічної та виконавської майстерності;
5.5. При оцінюванні виступів учасників журі керується наступними критеріями:
— «художній»: виразність виконання (агогіка, динаміка, темп, ритм, фразування, інтонування тощо), дотримання стилістичних та жанрових особливостей виконуваного твору, вміння вибудувати форму твору, розкрити його образ, характер;
— «технічний»: чистота звуковидобування, інтонації, знання нотного тексту, володіння штрихами,  моторні характеристики;
— «концертний»: репертуар (складність, оригінальність, відповідність віковим та індивідуальним особливостям учасника та програмним вимогам), сценічна культура.

6. ПРОГРАМА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
6.1. До … 2022 р. – прийом заявок.

— … квітня 2022 р. – відкриття Конкурсу. Концерт лауреатів і членів журі;
— … — … квітня 2022 р. – конкурсні прослуховування;
— … — … квітня 2022 р. – «Суперфінал»
— 8-18 квітня 2021 р. – майстер-класи, творчі зустрічі;

Слідкуйте за новинами на сайті. У Прогамі можливі зміни. 
6.2. Для солістів VII категорії конкурс проходить в два тури, для всіх інших Учасників Конкурс проходить в один тур. Конкурсні виступи Учасників оцінюються за 25-бальною системою. Переможців у VII категорії буде визначено за сумою балів набраних у двох турах.
6.3. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право використовувати та розповсюджувати аудіо, відео та фото матеріали Учасників без їх дозволу з метою розвитку Конкурсу та народно-інструментального мистецтва зокрема.

 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ «СУПЕРФІНАЛУ» 

8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК 


 9. НАГОРОДИ 

 10. КОНТАКТИ
E-mail: info@artdominanta.com

Facebook (сторінка): https://www.facebook.com/artdominanta/
Facebook (група): https://www.facebook.com/groups/artdominanta/
Instagram: 
https://www.instagram.com/artdominanta/
Telegram: https://t.me/artdominanta 
Офіціний канал Конкурсу в YouTube 

Телефони:
✆ +38(050) 605-20-69 (WhatsApp, Viber)
✆ +38(068) 30-77-400
✆ +38(050) 593-85-89